Το Πρόγραμμα

3 μέρες πλέον μασ χωρίζουν από τις Δημοτικές Εκλογές. Κάθε ένας από εμάς προσπάθησε να δώσει το δικό του στίγμα στη γενική μεγάλη προσπάθεια που κάνει η «ΠΟΛΗΧΡΩΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» για ένα καλύτερο αύριο στην πόλη μας.
Προσωπικά, έχοντας δραστηριοποιηθεί στους χώρους Υγείας, Αποκατάστασης και Εκπαίδευσης, κατέθεσα απόψεις και προτάσεις γύρω από τον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής πιστεύοντας ότι οι γνώσεις και η εμπειρία μου στον Τομέα αυτό μπορούν να φανούν χρήσιμες τόσο κατά την περίοδο οργάνωσης του προγράμματός μας, όσο και στη συνέχεια στην προσπάθεια συμμετοχής μας στα κοινά της πόλης.
Φτάνοντας όμως στην τελευταί αστροφή της προσπάθειάς μας, θα ήθελα να κάνω μερικές σκέψεις σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος της αυριανής Δημοτικής Αρχής. Σκέψεις τις οπόες καταθέτω σήμερα με διάθεση να προκληθεί ενδιαφέρον και γιατί όχι συζήτηση με φίλους. Για το λόγο αυτό, το κείμενο τοποθετήθηκε στην προσωπική μου ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.kosvel.gr και στην ενότητα «Πρόγραμμα». Θα χαρώ πολύ αν κάποιοι φίλοι παίρνοντας ευκαιρία από τις πιο κάτω σκέψεις στείλουν στο mail: kostas@kosvel.gr δικές τους ιδέες ή ανησυχίες που θα οδηγήσουν σε καλύτερες λύσεις. Σε κάθε περίπτωση οι σκέψεις αυτές θα απαντηθούν προσωπικά δίνοντας περιθώριο βελτίωσης.

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

 1. Δημιουργία χώρων πρασίνου με ταυτόχρονη κατεδάφιση παλιών και ρυπογόνων κτιρίων
 2. Ανάπλαση σε γειτονιές με κακή εικόνα ή σε επιλεγμένα κτίρια (πρόγραμμα)
 3. Ανάπλαση και εκμετάλλευση του ρέματος της Τούμπας και των αρχαίων ευρημάτων
 4. Νέα μελέτη προαστιακού σιδηροδρόμου σε συνεργασία με τον ΟΣΕ
 5. Ανάπλαση της Δυτικής εισόδου της πόλης με σημεία αναφοράς
 6. Ανάδειξη της πλατείας Βαρδαρίου σε κόμβο κυκλοφορίας, αλλά και ποιότητας ζωής
 7. Ανάπλαση και πλήρης εκμετάλλευση της Νέας Ελβετίας σε συνδυασμό με το μετρό
 8. Ανάδειξη και πληρέστερη εκμετάλλευση της νέας παραλίας ως χώρο δράσης των πολιτών

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ

 1. Δημιουργία δημοτικής αστικής συγκοινωνίας για σύνδεση δύσκολων περιοχών (κάθετα)
 2. Μείωση του ιδιωτικού αυτοκινήτου στο κέντρο με στοχευμένες δράσεις
 3. Απόλυτη τήρηση των κανόνων στάθμευσης και χρήσης πεζοδρομίων παντού
 4. Δημιουργία χώρων στάθμευσης με στοχευμένες ενέργειες και συνεργασίες βάση σχεδίου
 5. Δημιουργία Κέντρου Κυκλοφοριακής Ενημέρωσης των πολιτών με χρήση σύγχρονης τεχνολογίας

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΟΛΗΣ

 1. Επανεκτίμηση περιοχών μοναδικών χρήσεων χώρων (π.χ. Λαδάδικα)
 2. Έλεγχος χρήσεων πόλης με συνολικό σχεδιασμό βάση αναγκών των περιοχών
 3. Δημιουργία ή αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στις γειτονιές προς χρήση από τους πολίτες (σχολεία, πάρκα, χώροι άθλησης)
 4. Απομάκρυνση τοξικών υλικών και ορισμός προδιαγραφών για κατασκευές
 5. Δίκτυο Πράσινης Πόλης (Μητροπολιτικό πάρκο, Παλιός Σιδηροδρομικός Σταθμός, Πράσινη στέγη, Κάθετοι κήποι κτιρίων, ακάλυπτοι χώροι μεταξύ κτιρίων) ως ανεξάρτητα προγράμματα συνδεδεμένα σε ένα κοινό πλαίσιο χρήσης τους
 6. Πρόγραμμα αναβάθμισης προσόψεων κτιρίων σε γειτονιές με χρήση κοινοτικών προγραμμάτων και παροχή κινήτρων (π.χ. μείωση τελών, συνεκμετάλλευση κτλ)
 7. Λειτουργία περιπτέρων πληροφόρησης σε διάφορα σημεία της πόλης σε ένα κοινό δίκτυο
 8. Ανάπτυξη φωτισμού σε περιοχές με προβλήματα ασφάλειας αλλά και εξωραϊστικά
 9. Εκμετάλλευση χρήσης κτιρίων της παραλιακής ζώνης για κοινωφελείς δράσεις του Δήμου
 10. Αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων της πόλης και δημοτική χρήση

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

 1. Εκσυγχρονισμός των μέσων συγκομιδής απορριμμάτων (νέα απορριμματοφόρα, νέοι κάδοι, υπογειοποίηση, νέα λειτουργικά δρομολόγια)
 2. Υποστήριξη και προβολή της ανακύκλωσης με παροχή κινήτρων (κάρτα ανταλλαγής πόντων ανακύκλωσης με μειώσεις τελών ή εκπτώσεων)
 3. Βελτίωση προγράμματος καθαριότητας πεζοδρομίων και δρόμων παντού
 4. Διαχείριση απορριμμάτων λαϊκών αγορών και πολυκαταστημάτων για κοινή ωφέλεια

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

 1. Προώθηση ηλεκτροκίνησης, κίνητρα, υποστηρικτικές δομές
 2. Δημιουργία Κέντρου Περιβάλλοντος και Κλιματικού Πάρκου
 3. Πράσινα πεζοδρόμια με δέντρα και παρτέρια παρεμπόδισης στάθμευσης για δημιουργία δικτύου ελεύθερων διαδρόμων βάδισης
 4. Ενοποίηση του Λιμανιού με το ιστορικό κέντρο της πόλης
 5. Μελέτη μεταφοράς της ΔΕΘ σε άλλο χώρο καθώς και του 3ου Σώματος Στρατού ώστε να δημιουργηθεί ένας χώρος Μητροπολιτικού Πάρκου με κοινόχρηστες κοινωνικές χρήσεις
 6. Αναβάθμιση και ενιαία χρήση όλου του χώρου της πλατείας Αριστοτέλους (πάνω-κάτω)
 7. Απόδοση παλιών κτιρίων σε χρήση με πρόγραμμα ανακαινίσεων και συνεκμεταλλεύσεων (Μύλο, κεραμοποιεία Αλλατίνη, Φίξ, Υφανέτ, Μύλος Χατζηγιάννη, Αλυσίδα, παραδοσιακά κτίρια κτλ)
 8. Ανάδειξη του Κέντρο Ιστορίας της πόλης σε κόμβο δράσεων πολιτισμού και ιστορίας
 9. Δημιουργία Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (προστασία, συνεργασίες, ευαισθητοποίηση, τεχνική βοήθεια, έλεγχος, πράσινο ταμείο κτλ)
 10. Δημιουργία Κλιματικού Πάρκου με δράσεις εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και έρευνας σε θέματα κλιματικής αλλαγής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 1. Ανάπτυξη φοιτητικού τουρισμού - Φοιτητική κάρτα πόλης
 2. Δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής ανάπτυξης με ανάπτυξη συνεδριακού, ιστορικού, υγειονομικού τουρισμού στοχευμένα
 3. Δημιουργία δικτύων με τις κοντινές πόλεις για οργάνωση θεματικών δρόμων ανάπτυξης (ιστορίας, κρασιού, αθλητισμού κτλ)
 4. Ρύθμιση χρεών επαγγελματιών προς το Δήμο
 5. Ρύθμιση χρεών στο Δήμο για όλους τους πολίτες και εξορθολογισμός τελών
 6. Δημιουργία φορέα υποστήριξης της νέας επιχειρηματικότητας - Νέες χρηματοδοτήσεις και κίνητρα
 7. Μείωση οικονομικής σπατάλης στη λειτουργία του Δήμου, εκμετάλλευση ανθρώπινου δυναμικού
 8. Ανάπτυξη τοπικών επαγγελματικών αγορών σε κάθε δημοτική κοινότητα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 1. Υποστήριξη και επανοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας με ουσιαστικό ρόλο τόσο στην αντιμετώπιση όσο και στην πρόληψη της εγκληματικότητα, παραβατικότητας
 2. Στήριξη του θεσμού του Δημοτικού Αστυφύλακα της γειτονιάς
 3. Οργάνωση Γραμματείας πολιτικής προστασίας για αντιμετώπιση κρίσεων

ΠΑΙΔΕΙΑ

 1. Αναβάθμιση των σχολικών υποδομών
 2. «Σχολείο ανοιχτό σε ΟΛΟΥΣ» όλη τη διάρκεια της ημέρας σε σύνδεση με την κοινωνία
 3. «Παιδί και δημιουργικότητα»
 4. Λειτουργία προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής, ανακύκλωσης, κοινωνικής συμπεριφοράς, περιβαλλοντικής αγωγής, κλιματικής αλλαγής κτλ
 5. Ανάπτυξη προγράμματος ασφάλειας μαθητών
 6. Λειτουργία κεντρικής υπηρεσίας τεχνικών έργων για την σχολική στέγη
 7. Επανακαθορισμός δεδομένων για τη λειτουργία των σχολικών κυλικείων - Δυναμική λειτουργία και σε απογευματινή βάση συνδεδεμένη με την κοινωνία και τους πολίτες
 8. Προγράμματα δια βίου μάθησης
 9. Επαναδραστηριοποίηση των Δημοτικών βιβλιοθηκών ως κέντρων πνεύματος
 10. Βελτίωση του «Ανοιχτού Πανεπιστήμιου»
 11. Υποστήριξη του θεσμού της Επιτροπής Παιδείας για γενική διαχείριση και συντονισμό

ΝΕΟΛΑΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 1. Λειτουργία Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης με ουσιαστικό ρόλο ανάπτυξης
 2. Γιορτή Νέων δημιουργών τέχνης μόνιμα
 3. Καταγραφή και δημιουργία Μητρώου ΜΚΟ νέων για υποστήριξη και συνεργασία
 4. Οργάνωση Συμβουλίου Νέων και στήριξη των φοιτητών
 5. Κάρτα Νέων με προνόμια, εκπτώσεις κτλ μέσω ανταποδοτικότητας
 6. Ανάπτυξη Δημοτικών Κέντρων Άθλησης
 7. Συνεργασία με τις αθλητικές ομάδες της πόλης και κύρια με τους μεγάλους συλλόγους

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 1. Προγράμματα ανάδειξης των παραδοσιακών αξιών της πόλης
 2. Υποστήριξη της πολιτιστικής ανάπτυξης σε κάθε δημοτική κοινότητα. Κίνητρα για λειτουργία θεάτρων, κινηματογράφων, κέντρων ελεύθερης έκφρασης σε κάθε κοινότητα
 3. Ανάπτυξη θεματικών περιοχών στην πόλη με ανοιχτή έκφραση και παρουσία
 4. Λειτουργία Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου με συνεχή λειτουργία και εξωστρέφεια
 5. Ενίσχυση του ρόλου των Δημητρίων σε μια διαρκή Biennale πολιτισμού
 6. Υποστήριξη τοπικών σχημάτων πολιτισμού
 7. «Σχολεία και Πολιτισμός»
 8. Εξέλιξη και εκμετάλλευση του Δημοτικού Θεάτρου Κήπου
 9. Ανάπτυξη, υποστήριξη και βελτίωση των υποδομών πολιτισμού (Βαφοπούλειο, Κέντρο Ιστορίας, Ορχήστρα, Ωδεία, Σχολές χορού κλπ)
 10. Δημιουργία και λειτουργία σταθερών δικτύων πολιτισμού με ανοιχτή συμμετοχή των πολιτών όπως * Αρχαιολογική διαδρομή * Βυζαντινός περίπατος * Πολιτιστική γραμμή 50
 11. Πρόγραμμα «Θεσσαλονίκη χώρος πολιτισμού της Ευρώπης και του κόσμου»
 12. Πρόγραμμα «Θεσσαλονίκη ανοιχτή, ανθρώπινη, πολυπολιτισμική πρωτεύουσα»

ΨΗΦΙΑΚΗ - ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ

 1. Ασύρματη πρόσβαση στο Internet για τους δημότες μέσω προγράμματος κινήτρων και χρήση κάρτας πρόσβασης με ανταποδοτικότητα από άλλες δράσεις (π.χ. ανακύκλωση)
 2. Λειτουργία e-γραφείων δημοτικής εξυπηρέτησης
 3. Ενίσχυση της Δ/νσης Πληροφόρησης του Δήμου για πλήρη λειτουργία του Δήμου με ηλεκτρονικό τρόπο
 4. Ενιαίο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS), δίκτυο ηλεκτρονική διοίκησης, τηλεματική με χρηματοδότηση από την Κοινωνία της Πληροφορίας

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

 1. Αυτόνομη αποκεντρωμένη λειτουργία των δημοτικών κοινοτήτων με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα τοπικά συμβούλια και σταθερή συνεργασία με την κεντρική διοίκηση
 2. Συνεργασία με τους Δήμους του Πολεοδομικού συγκροτήματος για συντονισμό ενός Μητροπολιτικού μοντέλου διοίκησης
 3. Άμεση σχέση με τα όργανα της Ε.Ε. και δημιουργία γραφείου στις Βρυξέλλες

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

 1. Δυναμική παρουσία στα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΚΕ)
 2. Διοίκηση ακομμάτιστη, αδέσμευτη με ορισμό πολιτικών σε συμφωνία ή διαφωνία κεντρικών επιλογών
 3. Συμμετοχή σε κεντρικές αποφάσεις με απόψεις και ολοκληρωμένες προτάσεις σε ότι αναφέρεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης